Majbøllegård

Majbølle Byvej 74

4862 Guldborg

Tlf. 54 77 02 68

info@majboellegaard.dk

Folkene på Majbøllegård

På Majbøllegård varetager flg. medarbejdere den daglige drift af Majbøllegaard:


Kasper Davidsen


Såning, mejetærskning, transport, speltanlæg og diverse

Jesper Kepp

Tlf. 21 90 66 67


Pløjning, harvning, værksted, transport og gødskning

Lars Frederiksen

Tlf. 40 54 51 48


Såning, halmnedmuldning, dræn, roeoptagning, speltanlæg og værksted

Birthe Kristensen

birthe@majboellegaard.dk


Kontor og administration

Bo Nymand

Tlf. 60 72 40 06 bo@majboellegaard.dk


Driftledelse

Jan Skaaning

Tlf. 40 54 51 43

jan@majboellegaard.dk


Landmanden